فروش دستگاه آسیاب برقی ادویه جات

تیغه هایی که در انواع دستگاه آسیاب ادویهجات وجود دارد چگونه می باشد؟ آیا لازم است در هنگام فروش به تیغه توجه کرد؟
در دستگاه آسیاب ادویه جات به علت اینکه این نوع آسیاب ها برای مصارف مختلفی ساخته می شوند از همین رو از تیغه های مختلفی در طراحی این دستگاه ها استفاده می کنند.
یکی از این مدل تیغه ها نوع معروفی می باشد که اکثر ما آن را در آسیاب های خانگی خود مشاهدهکردهایم بله همان تیغه های پروانه ایی شکل که بر روی یک شفت مونتاژ می شود و با چرخش خود مواد را بریده بریده کرده و به پودر تبدیل می کند.
یکی دیگر از مدل های تیغه گوه های مخروطی شکلی می باشد کهبه صورت ثابت در جای خود به یک صفحه دوار مونتاژ شده و بوسیله یک عمل سایش ادویه جات مختلف را به پودر مبدل می نماید.
منبع: بازار ادویه ایران