عرضه دستگاه بسته بندی ادویه جات خانگی

دستگاه بسته بندی ادویه جات خانگی با ابعاد کوچک و مصرف انرژی کمتر در مراکز صنعتی موجود در شهرها قابل عرضه است. دستگاه بسته بندی ادویه جات با قرار دادن ادویه جات با اندازه های مشخص در داخل سلفون، متالایز و یا سایر فیلمهایی که به صورت رولی باشند، همواره امکان بسته بندی منظم را فراهم می کند. امکان تولید این دستگاه برای مصارف خانگی امکان پذیر می باشد. به گونه ای که در مکان های مشخص  از جمله پارکینگ و کارگاه ها می توان از آن ها استفاده کرد.