عرضه دستگاه آسیاب ادویه برشی

آیا می توان با دستگاه آسیاب ادویه برشی که این روزها به بازار عرضه می شود مواد و ادویه هایی که دارای صمغ هستند را با در صد خوب و بالایی آسیاب نمود ؟
دیده اید که بسیاری از موارد مخصوصا در طب سنتی که این روز ها رونق گرفته است دارو های گیاهی وموادی و ادویه جاتی آسیاب شده اند که دارای صمغ زیادی هستند و این پرسش ذهن آدمی را با خود درگیر می کند که آن را چگونه با وجود این همه صمغ و مواد چسبنده آسیاب کرده اند؟
آسیاب این نوع مواد مرطوب وچسبنده اصولا از طریق آسیابهایی صورت می پذیرد که مانند آسیاب برشی برای این کار طراحی شده باشند تا وجود رطوبت ویا صمغ ویا روغن در آن مواد مانعی برای آسیاب شدن به حساب نیاید

منبع: بازار ادویه ایران