سازنده دستگاه آسیاب ادویه عطاری

میزان صدایی که دستگاه آسیاب ادویه عطاری تولید می نماید چقدر می باشد؟ آیاسازنده این دستگاه برای تولید صدای کمتر از تکنولوژی خاصی استفاده کرده است؟
صدا یکی از فاکتورهای مهم در دستگاه آسیاب ادویه عطاری می باشد چرا که اگر سازنده این نوع آسیاب ها برای این مشکل راه حلی را در زمان ساخت برای آن دستگاه طراحی نکرده باشند کار با آن را یا غیر ممکن خواهد کرد و یا اینکه برای زمانی کوتاهی می توان در کنار این نوع آسیاب ها ایستاد و کار کرد و ایستادن بیشتر در واقع آسیب جدی برای سلامت گوش انسان می باشد. به همین خاطر اصولا در این آسیاب ها از فیلتر هایی استفاده می نمایند و یا اینکه آن را دوجداره طراحی می کنند تا از تولید صدای گوش خراش جلوگیری بنمایند.
منبع: بازار ادویه ایران