دستگاه میکسر ادویه و مواد پودری

دستگاه میکسر و مواد پودری با توجه به این که به صورت اتوماتیک کار می کند نیاز به نیروی متخصص و اپراتور را جهت کنترل دستگاه و انجام فعالیت را کاهش داده است. دستگا میکسر ادویه به دلیل تولید در ابعاد مختلف می توان در مکان های مختلفی از آن استفاده کرد. این دستگاه علاوه بر استفاده در هر فضایی با برق شهری نیز راه اندازی می شود. سرعت کار و دقت این دستگاه همواره در بین دستگاه های صنعتی زبان زد می باشد و بسیاری از عطاری ها و کارگاه هایی که به تولید داروهای گیاهی می پردازند از این دستگاه خریداری می کنند.