دستگاه بسته بندی تکنفره ادویه جات

دستگاه بسته بندی تکنفره برای ادویه جات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد دستگاه بسته بندی پودری صنعتی نیز بیشتر از انواع خانگی آن می باشد. دستگاه بسته بندی تکنفره همواره نقش مهمی را در رستوران ها ایفا می کند. دستگاه بسته بندی ادویه جات در دو نوع کوچک و بزرگ در بازار موجود می باشد. این دستگاه برای مواد غذایی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این دستگاه در محیط های مختلفی امکان پذیر می باشد. ابعاد این دستگاه ها متناسب با شرایط محیطی مختلفی ساخته می شوند.