دستگاه بسته بندی انواع ادویه

دستگاه بسته بندی به صورت تمام توماتیک برای انواع ادویه مورد استفاده قرار می گیرد. تولید این دستگاه در انواع مختلف خانگی و صنعتی صورت می گیرد. دستگاه های بسته بندی برای مصارف خانگی و صنعتی تولید می شوند. برق مصرفی در این دستگاه ها متفاوت می باشد و برای مصارف خانگی از برق تک فاز استفاده می شود. همچنین استفاده از این دستگاه در مصارف مختلف خانگی و صنعتی انجام می شود. این دستگاه بسته بندی، ادویه جات را به صورت منظم در داخل سلفون هایی در وزن های 10 تا 1200 گرم بسته بندی می کند.