دستگاه آسیاب پودری ادویه جات

دستگاه آسیاب پودری همواره برای ادویه جات مختلف در دو نوع چکشی و پروانه ای به بازار فروش عرضه می شود. دستگاه چینی دست دوم آسیاب ادویه جات برای پودر کردن مواد متفاوت می باشد. ادویه جات و محصولات سخت همواره به تیغه های سخت نیاز دارند تا به صورت کاملا یکنواخت به پودر تبدیل شوند. اما مواد نرم توسط دستگاه های آسیاب پروانه ای به راحتی به پودر تبدیل می شوند و شکل مناسبی را به هنگام تولید دارند. لذا بر اسا نوع محصول و همچنین ظرفیت مورد نظر می توان یکی از دستگاه میکسر ادویه آسیاب پودری را برای ادویه جات استفاده کرد.