بالابر حلزونی دستگاه بسته بندی ادویه

دستگاه بسته بندی ادویه با داشتن بالابر حلزونی جهت انتقال مواد به داخل مخزن منجر به انجام عملیات بسته بندی با دقت بالا می شود. بالابر حلزونی دستگاه بسته بندی ادویه جات همواره نقش مهمی را ایفا می کند. یکی از مهم ترین آن ها انتقال مواد به داخل مخزن دستگاه بسته بندی مواد پودری می باشد. این دستگاه همواره کلیه مواد پودری و شیمیایی و غذایی را به داخل مخزن انتقال می دهد. دستگاه بسته بندی ادویه دارای لوازم برقی جهت قطع و وصل کردن اتوماتیک دستگاه نیز می باشد.